Financien


12 juni 2014:

De Bijenzwerm website is een initiatief van Immanuel Baan.

Immanuel is sinds 3 jaar hobby imker en momenteel werkzaam als freelance project manager business support.
In de komende jaar ben ik van plan een vereniging op te richten om als officieel instituut van deze website op te treden. Er dient een nieuwe website te komen en ik wil meer bewustzijn creëren voor de nut en noodzaak van het zwermen van de bijen.

Hiervoor is geld nodig.

De website is tot nu toe geheel gebouwd en onderhouden zonder enige financiële middelen.
Met geringe financiële middelen wil ik bovenstaande doelen realiseren.
Ik zal altijd per jaar achteraf financiële verantwoording afleggen voor de uitgaven die gemaakt zijn met de inkomsten die via het doneer systeem op deze site binnen komen.

De begroting voor 2015 is om bovenstaande doelen te realiseren met deze financiële middelen:

samenstellen bestuur €  250
oprichten van een vereniging €  400
inschrijving KvK €  50
website verder ontwikkelen €  3000
Het openen van een zakelijke rekening € 25
Het werven van leden (imkers) € 50
Het organiseren van een Algemene vergadering € 250
Het opzetten en voeren van een administratie € 250
Totaal € 4275